Pierwszy sezon turystyczny na Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej pod nowym operatorem

Luźne zdjęcia wykonane małpiszonem kliszowym Practica latem 2002 roku na odcinku Witkowo – Przybrodzin. Był to pierwszy sezon na tej kolejce po reformie PKP z września 2001 roku, nowym operatorem zostało Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej. Niestety pod powiatowymi władzami regularne pociągi turystyczne prowadzone były przez Lxd2-313.