Konin – opuszczona lokomotywownia i cmentarzysko kolejowe

Przy przystanku Konin Zachód fotografuję dwa klasyczne Autosany H9.

Konin Zachód - Austosany.

Udaję się w kierunku konińskiej wagonowni.

Widok z peronu przystanku Konin Zachód na cmentarzysko kolejowe. Długi rząd wycofanych wagonów, głównie różne typy Gbs'ów. Cmentarzysko w kierunku lokomotywowni. Klasyczny wagon 401Ka Gags.

Mijam dawne zabudowania lokomotywowni Konin. Złowrogi napis głosi rychłe ich unicestwienie.

Konin. Zabudowania lokomotywowni. Konin. Hala lokomotywowni.

Jeszcze jedno zdjęcie cmentarzyska kolejowego.

Cmentarzysko kolejowe w Koninie. Widać dużo Gagsów.

Eksploruję opuszczoną halę lokomotywowni.

Lokomotywownia Konin. Lokomotywownia Konin. Lokomotywownia Konin. Lokomotywownia Konin.

Widok na teren dawnej lokomotywowni.

Lokomotywownia Konin. Lokomotywownia Konin. Lokomotywownia Konin. Widok na cmentarzysko. Lokomotywownia Konin. Lokomotywownia Konin. Lokomotywownia Konin.

Wieża wodna i zasieki węglowe.

Konin - Wieża wodna. Konin - zasieki węglowe. Konin - budynki gospodarcze. Konin - wieża wodna lokomotywowni.

Punkt zdawczy bocznicy huty aluminium.

Konin - punkt zdawczo-odbiorczy huty aluminium. Konin.

Bocznice bliżej elewatora zbożowego.

Konin - bocznice. Konin - bocznice.

Na terenie elewatora zbożowego fotografuję Ls60-6788.

Konin Ls60-6788. Konin - widok z wiaduktu.

Na dworcu autobusowym łapę powrotny PKS.

Konin i Autosan H10 którym udam się do domu. Pochodząca z czech Skoda 182 155-2.