Lublin Północny – cmentarzysko kolejowe

Miejsce wypatrzyłam przypadkiem z okna autobusu linii 34. Ze względu na konieczność doładowania akumulatorków zdjęcia zostały wykonane w ciągu dwóch dni.

Przystanek Lublin Północny.

Lublin Północny - Opuszczone, odcięte od sieci tory. Lublin Północny - opuszczone torowisko i nieczynny semafor. Lublin Północny - dworzec. Lublin Północny - rozjazd. Lublin Północny - czynne tory.

Idę w kierunku opuszczonych wagonów.

Lublin Północny - łącznica w kierunku Tatar. Lublin Północny - łącznica w kierunku Tatar. Lublin Północny - łącznica w kierunku Tatar.

Cmentarzysko kolejowe – wagony odstawione ze znajdującej się dalej stacji towarowej Lublin Tatary.

Lublin Północny - węglarka 9W Es. Lublin Północny - węglarka produkcji bługarskiej Fads. Lublin Północny - węglarka 9W Es. Lublin Północny - węglarka 9W Es. Lublin Północny - element pochodzący z wagonu chłodni 202Lc Ibhs. Lublin Północny - podpalony wagon hłodnia 202Lc Ibhs. Lublin Północny - opuszczone wagony. Lublin Północny - węglarka 401Wb Eas.

Za mną znajduje się lubelski Ursus.

Lublin Północny - zabudowania lubelskiego Ursusa.

Idę wykonać zdjęcia po przeciwnej stronie.

Lublin Północny - opuszczone wagony. Lublin Północny - pozostałość semafora w kierunku Tatar. Lublin Północny - węglarki 9W Es. Lublin Północny - węglarki 9W Es. Lublin Północny - węglarki 9W Es. Lublin Północny - węglarki 9W Es. Lublin Północny - węglarki 401Wb Eas i 9W Es.

Fotografuję okoliczną infrastrukturę i jej pozostałości.

Lublin Północny - semaforowy w kierunku Lublina Głównego. Lublin Północny - niecznynna bocznica. Lublin Północny - opuszczony wagon mieszkalny Xh. Ogromna stacja Lublin Tatary. Lublin Północny - pozostałość bocznicy.

Wracam wykonać jeszcze kilka zdjęć.

Lublin Północny - węglarka 401Wj Eaos-w. Lublin Północny - rzędy głównie węglarek 9W Es. Lublin Północny - wrak wagonu 408W Eaos. Lublin Północny - wagony 9W Es. Lublin Północny - węglarka 408W Eaos. Lublin Północny - węglarka 408W Eaos. Lublin Północny - wagon 208Kd Gbs. Lublin Północny - wagon 202Lc Ibhs. Lublin Północny - wagon 202Lc Ibhs. Lublin Północny - opuszczone wagony. Lublin Północny - różne typy węglarek. Lublin Północny - wagon 408W Eaos. Lublin Północny - węglarka produkcji Bługarskiej Fads. Lublin Północny - węglarka 9W Es. Lublin Północny - porzucone wagony towarowe.

Dokumentuję pozostałości dalszej części stacji.

Lublin Północny - rozebrane torowiska. Lublin Północny - rozebrane torowiska. Lublin Północny - rozebrane torowiska. Lublin Północny - rozebrane torowiska. Lublin Północny - rozebrane torowiska. Lublin Północny - rozebrane torowiska.

W drodze powrotnej fotografuję EN57-1514.

Lublin Północny - EN57-1514. Lublin Północny - EN57-1514. Lublin Północny - opuszczone kasy.

Kolejnego dnia skupiam się na fotografii detali.

Lublin Północny - zdemontowany rozjazd angielski. Lublin Północny - opuszczone wagony. Lublin Północny - elementy hamulców. Lublin Północny - wnętrze węglarki bułgarskiej Fads. Lublin Północny - okrągły numer wagonu 9W Es. Lublin Północny - chłodnia 202Lc Ibhs. Lublin Północny - porzucone wagony. Lublin Północny - porzucone wagony. Lublin Północny - przenumerowany 202Lc Ibhs. Lublin Północny - węglarka 9W Es. Lublin Północny - wnętrze węglarki 9W Es. Lublin Północny - wnętrze węglarki 408W Eaos. Lublin Północny - zdemontowane drzwi wagonu 401Wj Eaos-w. Lublin Północny - rozkręcone hamulce wagonu 202Lc Ibhs. Lublin Północny - element wagonu 202Lc Ibhs.

Na koniec jeszcze raz fotografuję kotłownię Ursusa.

Lublin Północny - kottłownia zakładów Ursus.