Wycieczka do Konina – wagonownia i cmentarzysko kolejowe

Dojazd i zdjęcia na dworcu PPKS Koło

Korzystając z okazji wykonuję kilka zdjęć dworca autobusowego który jak się okaże za dwa lata przejdzie do historii.

Koło - Autosan H9. Koło - Autosany H9 i H10. Koło - Autosan H9 z PKS Turek. Zaplecze PPKS Koło. Koło - Jelcz L11. Zaplecze PPKS Koło, miejski Autosan H10. Koło - Autosan H7. Koło - Autosan H10 jako kurs do Szadka.

Konin DK i tory postojowe dworca w Koninie

Konin DK. Man #263. Gagarin BD232-275. ET22-372. Gagarin BD232-275. Technika HDR. EP09-038. TEM2-004. WMB10-7552 z Wrześni.

Stacja towarowa w Koninie.

Widok z wiaduktu.

Konin. SM42-481 i wagony towarowe. Konin. SM42-481 i wagony towarowe. Konin, elewator zbożowy - Ls60-6788 ledwo widoczna zza worków. Konin. Bardzo ciekawe wagony produkcji rosyjskiej - kilkanaście sztuk!

Grupa towarowa i ogromna ilość Gbs’ów różnych typów.

Konin, odstawione Gbs'y. Konin, odstawione Gbs'y. Konin, odstawione Gbs'y. Konin, odstawione Gbs'y. Konin, odstawione Gbs'y. Konin, węglarka samowyładowcza.

Dalsza cześć stacji towarowej.

Widok w kierunku zachodnim. Widok na grupę towarową. Punkt zdawczo-odbiorczy huty aluminium.

Mijam pozostałości wyburzonej lokomotywowni.

Teren lokomotywowni. Zasieki węglowe. Tutaj stała hala lokomotywowni. Tutaj stała hala lokomotywowni.

Wagonownia

Docieram do wagonowni pełniącej również rolę lokomotywowni.

Konin, hale mapraw wagonów i wszędobylskie wagony samowyładowcze. Kolejne wagony samowyładowcze. Kolejne wagony samowyładowcze. Kolejne wagony samowyładowcze.

Cmentarzysko kolejowe. Dużo Gbs’ów.

Wycofane wagony towarowe. Węglarki Eaos. Gbs produkcji austriackiej. Kolejny austriak. I kolejne. Tablica głosi zakaz wstępu. Wraki wagonów Gbs. Wraki wagonów Gbs. Wagony samowyładowcze. Gbs'y.

Zaplecze wagonowni. Szczególnie duże wrażenie robiła przeznaczona do kasacji suwnica.

Klasyczny Eaos. Węglarki różnych typów. Gbs produkcji austriackiej. Kolejny Eaos. Wagony za wagonownią. Austriackie Gbs'y. Austriackie Gbs'y. Austriackie Gbs'y. Suwnica. Porzucone wózki 1XTa. Austriacki Gbs. Zestawy kołowe.

Między dyspozytornią a warsztatami.

Eaos. Rząd Eaos'ów. "Dla dobrej pracy szacunek i uznanie" jak głosi napis. Pracy i pracowników nie stwierdzono. Porzucone wagony. Całkiem nowa węglarka Eamos!. Gbs'y, głównie produkcji austriackiej.

Fotografuję osobowy relacji Poznań – Konin prowadzony EU07-149.

EU07-149.

Pieszo wracam na dworzec Konin.

Konin. Pozostałości obrotnicy. Zabudowania wagonowni. Plac po lokomotywowni. Tereny lokomotywowni. Fals samowyładowczy. Gbs 208Kd. Wagon typu rosyjskiego.

Kilka ujęć z wiaduktu.

WMB10-7332. Konin, i czynne wagony towarowe. Panorama konińskiej stacji. Panorama konińskiej stacji. WMB10-7552.

Z uwagi że do odjazdu autobusu do koła zostało trochę czasu

Konin DK. Autosan H9 i BR232-275. Konin DK i Autosan A9.

udaję się sfotografować stojące za peronami wagony towarowe.

Sprany i czynny Gbs 208Kf. Platforma zagłębiona. Sprany i czynny Gbs 208Kf. Czynne Gbs'y.

Powrót

Ostatnie zdjęcia na Konin DK przed odjazdem.

Klasyczny Autosan H9 PKS Konin. Klasyczny Autosan H9 PKS Konin. Klasyczny Autosan H9 PKS Konin. Man #252. Klasyczny Autosan H9 PKS Turek - nim się zabieram.

Dworzec PPKS Koło. Korzystając z okazji fotografuję Jelcze L11. Trochę szkoda że nie było okazji na zorganizowanie imprezy którymś z tych wozów.

PPKS Koło. Miejski Autosan H10. PPKS Koło. Jelcz L11. PPKS Koło. Jelcz L11. PPKS Koło. Jelcze L11 i Autosan H10. PPKS Koło. Jelcz L11. PPKS Koło. Autosan H10 w nowym malowaniu. PPKS Koło. Część typów taboru.